Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
20-04-2016

Zakończenie prac renowacyjnych na cmentarzu ewangelickim w Łomnicy Młyn gm. Trzcianka

 W dniu 18 kwietnia 2016r. w miejscowości Łomnica Młyn gmina Trzcianka miało miejsce spotkanie wieńczące prace porządkowe na nieczynnym cmentarzu ewangelickim znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Inicjatorem działań było Stowarzyszenie Baza PCT z Trzcianki we współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka, pilską delegaturą WUOZ w Poznaniu, ,Parafią Ewangelicko - Augsburską w Pile, Starostwem Powiatowym oraz władzami samorządowymi miasta i gminy Trzcianka.  Wsparcia udzieliły okoliczne firmy oraz Fundacja Berta Mettmanna z Berlina.

30-03-2016

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

                                                                                                        

 

17-03-2016

Skarb z Grabionnej

W dniu 14 marca 2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile wpłynęło zawiadomienie o przypadkowym odkryciu przedmiotów metalowych noszących znamiona zabytku. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Pile dokonali oględzin odkrytych przedmiotów i miejsca ich odkrycia. Odkryte zabytki, m.in. trzy naszyjniki, dwie bransoletki, fragment uzdy końskiej, grot oszczepu, sierp, tutulusy pochodzą z Grabionnej, gm.

17-03-2016

Skarb z Okonka

 Jeszcze w tym roku do jednej z placówek muzealnych północnej Wielkopolski trafi skarb kultury łużyckiej z IX-VIII p.n.e. wieku odkryty pod koniec ubiegłego roku w Okonku, pow. złotowski. Skarb ten znaleziony został podczas prac związanych z rozpoznaniem i oczyszczaniem saperskim terenów w tamtejszym nadleśnictwie w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". W 2013 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile na wniosek firmy P.P.H.TELKAZ Sp. z o.o.

15-03-2016

Znalezione zabytki archeologiczne

Zgłoszenie przez osoby prywatne do Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że  jest on zabytkiem,  jest niezmierną rzadkością. Statystyki wskazują, że rocznie prowadzi się zaledwie kilka tego typu spraw przez urzędy konserwatorskie na terenie całego kraju.  Niestety,  większość obiektów, które zostają odkryte jest  niszczona lub trafia w niewiadome miejsca.  Na szczęście zdarzają się również pozytywne  przykłady  podejścia do znalezionych  przypadkowo zabytków.  

Strony