Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
24-02-2016

Uaktualniona Instrukcja sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  Narodowy Instytutu Dziedzictwa  udostępnił uaktualnioną Instrukcję sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego. Zmiany zapisów dotyczą miedzy innymi numeracji stanowisk archeologicznych, które w związku z digitalizacją siatki AZP znalazły się o obrębie  sąsiedniego obszaru oraz wytyczne w zakresie ewidencjonowania wsi historycznych czy stanowisk zlokalizowanych w miastach.

22-02-2016

Seminarium archeologiczne „ Archeologia w lasach”.

W dniu 16.02.2016 r. leśnicy z Nadleśnictwa Sarbia przy udziale Koła Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizowali seminarium archeologiczne pn: „ Archeologia w lasach”. Jego uczestnikami byli zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Sarbia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Pile oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

18-02-2016

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Uprzejmie informujemy o inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

08-02-2016

Przetarg na wykonanie studium ochrony wartości kulturowych miasta Gostyń i zespołu klasztornego OO.Filipinów w Gostyniu-Głogówku.

Informujemy,że  Narodowy Instytut Dziedzictwa  ogłosił przetarg na wykonanie 8   studiów ochrony wartości  kulturowych  miasta i gmin realizowanych  w ramach  Krajowego programu opieki nad zabytkami  na lata 2014-2017. Wśród wytypowanych   miast i gmin znalazło się miasto Gostyń wraz z zespołem  klasztornym OO.Filipinów w Gostyniu Głogówku. Szczegóły dotyczące przetargu wraz  ze Specyfikacją Istotnych  warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nid.pl/pl/O_NID/Ogloszenia/.

08-02-2016

Najciekawsze realizacje konserwatorskie dotowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzielił w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 47 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczyły współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Strony