Jesteś tutaj

Dotacje 2012

UWAGA

We wniosku o dotację jako ogólny koszt prac należy ująć całkowity koszt prac wraz z podatkiem VAT. Również w załączonym do wniosku kosztorysie ofertowym lub wstępnym należy ująć całość kosztów łącznie z podatkiem VAT w przypadku wykonawców nie zwolnionych z podatku VAT. W przypadku zwolnienia wykonawcy z podatku VAT należy zawrzeć taką informację w przygotowanym kosztorysie ofertowym.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 14.08.2014 - 14:45
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 27.08.2014 - 21:00