Jesteś tutaj

Dotacje 2013

UWAGA

W związku z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. (Dz. U.  z 2013 poz. 784) zmieniejace rozporzadzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wprowadza się następujace zmiany:

Zmianie ulegają terminy składania wniosków:

  1. do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
  2. do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone,
  3. do dnia 31 marca roku, w który dotacja ma być udzielona, na dofinasowanie prac, które zostaną przeprowadzone.
Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 22.09.2014 - 19:46
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 22.09.2014 - 19:46