Jesteś tutaj

Dotacje 2016

1. Zasady  naboru wniosków i przyznawania dotacji  w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji w 2016 roku.

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego

4. Harmonogram realizacji prac z oświadczeniem o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi

5. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis

6. Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2016 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym  do rejestru  zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat  poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2013-2015

7.  Wykaz formularzy niezbędnych do rozliczenia dotacji:

- wykaz rachunków lub faktur

- oświadczenie - zgoda na korzystanie z fotografii

- sprawozdanie końcowe z wykonania zadania - wzór 2016 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia  w załączonej tabeli wyniki I naboru wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, który spełniły wymogi formalne i uzyskały największą ilość punktów.

Wyniki naboru wniosków o dotację na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane planowane w 2016 r. złożonych do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

Poniżej tabela wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które nie spełniły wymogów formalnych.

Wykaz wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2016 r.,które nie spełniły wymogów formalnych.

Autor: Jolanta Goszczyńska, Justyna Pawłowicz,
Data utworzenia: 07.01.2016 - 13:56
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 12.07.2016 - 12:36