Jesteś tutaj

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

Tegoroczna uroczysta inauguracja 22. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się 13 września br. o godzinie 13.00 w Parku Mużakowskim w Łęknicy.

Obrazek

Miejsce inauguracji jest nieprzypadkowe. W tym roku przypada 10. rocznica wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także uznania Parku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

22. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”, co ma podkreślić znaczenie wspólnej historii dla naszej kultury, języka i tradycji.

Obrazek

Większość z nas, poproszona o zdefiniowanie dziedzictwa kulturowego jako źródła tożsamości, będzie miała problem z precyzyjnym określeniem tego sformułowania. Wszyscy jednak intuicyjnie, „podskórnie” rozumiemy i czujemy, że to jest poczucie wspólnoty, której podstawą są niepodważalne wartości oparte na wszystkim tym, co w sferze duchowej i materialnej odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach. – mówi prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dla uczestników inauguracji przygotowano wiele atrakcji m.in. Piastowski Turniej Rycerski, koncerty regionalnych zespołów śpiewaczych, koncert Roberta Kasprzyckiego z zespołem, stoiska z produktami regionalnymi i rzemiosłem artystycznym oraz wiele innych

Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cała Europę zainicjowanych we Francji Dni Otwartych Zabytków. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to w 1991 roku Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

22. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa tradycyjnie odbędą się w drugi i trzeci weekend września.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://edd.nid.pl

Informator

Niniejsza publikacja przybliża program obchodów Euro­pejskich Dni Dziedzictwa w Wielkopolsce, który pomyślany został w taki sposób, aby znalazły się w nim propozycje dla odbiorców o różnych zainteresowaniach. Prelekcje, wystawy, warsztaty oraz zajęcia dla najmłodszych odbywać się będą na terenie całego województwa wielkopolskiego. Zapraszam w szczególności do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych popularyzu­jących historię Państwa Piastów, dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi i XX - wiecz­ną historię naszego regionu, których pomysłodawcami są instytucje kultury Samorzą­du Województwa Wielkopolskiego: Gród w Grzybowie - oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu - Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 23:27
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 02.10.2014 - 23:07