Jesteś tutaj

Informacja publiczna

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w celach komercyjnych lub niekomercyjnych wymaga złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej do WUOZ w Poznaniu, z wyłączeniem informacji udostępnionych w formie elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WUOZ może zobowiązać podmiot zainteresowany do:

  1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
  2. obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  4. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

WUOZ może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

WUOZ odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub w przepisach odrębnych ustaw,
  2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

 Rozporządzenie i wniosek

Ochrona danych osobowych

  1. Informacja o prywatności
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 27.09.2014 - 23:32
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 22:07