Jesteś tutaj

Konkurs otwarty 2014 r. dla organizacji pożytku publicznego

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z późn. zm.)

ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 22.09.2014 - 19:54
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 22.09.2014 - 19:54