Jesteś tutaj

Zabytek Zadbany 2015

 

jb

 

 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator  Zabytków informuje, że  rozpoczęciu kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2015”  nad którym nadzór w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  sprawuje  Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ten organizowany  jest od 1975r. , a jego celem jest uhonorowanie   właścicieli i   gospodarzy obiektów zabytkowych , którzy podczas  prowadzonych  prawidłowo prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych  przywrócili  dawną świetność  zabytkom oraz wyeksponowali ich  walory architektoniczne , artystyczne i estetyczne. 

Do konkursu można zgłosić zabytki , przy których prace konserwatorskie ukończono w latach 2010-2014 w jednej z pięciu kategorii:

1. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu,

2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu,

3. adaptacja  obiektów zabytkowych,

4. architektura i konstrukcje drewniane ( kategoria specjalna),

5. architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki ( kategoria specjalna) .

Regulamin konkursu, kryteria oceny  wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia  dostępne są na stronie internetowej  narodowego Instytutu dziedzictwa –www.nid.pl

Zgłoszenia konkursowe  należy przesłać do dnia 5 lutego 2015r.  do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10- 104 Olsztyn.

Zachęcamy do zgłaszania obiektów w terenu województwa wielkopolskiego i pokazania  szerszemu gronu odbiorców  ciekawych  realizacji konserwatorskich i prawidłowo przeprowadzonych prac przy zabytkach.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 24.12.2014 - 10:58
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 24.12.2014 - 23:42