Jesteś tutaj

Rok 2012

1. Kontrola Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kontrolę przeprowadził Damian Nowakowski - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (kierownik zespołu kontrolującego) oraz Piotr Ślusarski - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 182/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r.Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

Kontroli poddano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz prowadzenie rejestru zabytków. W trakcie kontroli zbadano organizację dostępu do informacji publicznej, prawidłowość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych oraz prawidłowość i rzetelność prowadzenia rejestru zabytków.

 Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 lipca 2012 r.

2. Kontrola Archiwum Państwowego w Poznaniu

Kontrolę przeprowadziła w dniach 5, 8, 10, 11 oraz 12 października 2012 mgr Sybilla Suszek- starszy archiwista, przedstawiciel Archiwum Państwowego w Poznaniu na podstawie upoważnienia do kontroli II-407-6/2012, w obecności przedstawiciiela jednostki kontrolowanej mgr Aleksandra Wojciechowskiego - archiwisty archiwum zakładowego WUOZ w Poznaniu.

 Protokół kontroli archiwum zakładowego

Autor: Paulina Grzelak
Data utworzenia: 16.09.2014 - 21:16
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.09.2014 - 16:48