Jesteś tutaj

Rok 2018

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wyniki kontroli

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018- 09.03.2018

Ocena przygotowania WUOZ do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 

 

Wystąpienie pokontrolne

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 16.08.2018 - 10:32
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 16.08.2018 - 10:47