Jesteś tutaj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Ochrona zabytków” na rok 2017

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program na rok 2017 „Ochrona  zabytków”. Prognozowany budżet programu wynosi  112.125.000,00 zł, z  czego 97.500.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w trybie konkursowym, a 14.625.000,00 zł na realizację  zadań rozpatrywanych w trybie odwoławczym.

Pierwszy termin naboru wniosków: 31 października 2016r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem programu i wytycznymi znajdują  się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/pr (link is external)

Zachęcam właścicieli zabytków z terenu województwa wielkopolskiego do składania  wniosków o dotacje na prace przy wielkopolskich zabytkach.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 21.10.2016 - 12:39
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.10.2016 - 12:39