Jesteś tutaj

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu wprowadza ograniczenia wizyt klientów w Urzędzie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wprowadzone zmiany wpisują się w politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Wszystkich klientów Urzędu prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i Delegaturach Urzędu do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W tym okresie zawieszone  zostają  przyjęcia klientów w sprawie skarg i wnosków.

Niezależnie od podanych informacji, wszystkich klientów, ktorzy chcą skorzystać z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, uprzejmie prosi o uprzedni kontakt z sekretariatem Urzędu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.03.2020 - 08:16
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 16.03.2020 - 09:40