Jesteś tutaj

Praca

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja o prywatności

 

NABORY

Inspektor ds obsługi sekretarsko - kancelaryjnej  w delegaturze WUOZ w Kaliszu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Kierowca na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Kierowca na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Kierowca na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych (zastępstwo) w delegaturze w Kaliszu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków ruchomych na 1 etat w delegaturze w Pile - zastępstwo

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1 etat w delegaturze w Kaliszu - zastępstwo

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków ruchomych na 1 etat w delegaturze w Pile - zastępstwo

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1 etat w delegaturze w Kaliszu - zastępstwo

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomych na 0,5 etatu w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1/2 etatu w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych na 1 etat  w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych na 1/2 etatu  w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1 etat (zastępstwo) w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych na 1 etat (zastępstwo) w delegaturze w Kaliszu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych na 1/2 etatu  w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Kaliszu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Koninie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Pile

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat  (zastępstwo) w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat  (zastępstwo) w delegaturze w Lesznie

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Kaliszu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Koninie

Inspektor ds kontroli i nakładania administracyjnych kar pieniężnych na 1 etat w WUOZ w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat  (zastępstwo) w delegaturze w Lesznie

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat (zastępstwo) w Poznaniu

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat (zastępstwo) w Poznaniu

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat  w Poznaniu

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat  w Poznaniu

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat  w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1 etat (zastępstwo) w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytkowej zieleni na 1 etat (zastępstwo) w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków ds rejestru i dokumentacji na 1 etat w Lesznie

Księgowy  do spraw  obsługi finansowo – księgowej 1 etat  w Poznaniu

Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych na 1 etat w delegaturze w Kaliszu

 

 

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 21.11.2016 - 12:33
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 08:11