Jesteś tutaj

2012 rok

I kwartał

  • Kontrola samorządowych konserwatorów zabytków pod względem wydawanych Pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków oraz pozwoleń dotyczących wycinki drzew na terenie zabytkowych parków lub cmentarzy, postanowień. 
  • Kontrola postanowień wydanych przez samorządowych konserwatorów zabytków 
  • Kontrola decyzji nakazujących wydanych w 2010r.i w 2011r. oraz działań jakie były ich wynikiem.

II kwartał

  • Kontrola samorządowych konserwatorów zabytków pod względem sposobu dalszego prowadzenia i załatwienia spraw tj. decyzji i postanowień wydanych przez samorządowych konserwatorów zabytków w 2010 i 2011r., unieważnionych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazanych do ponownego rozpatrzenia.
  • Kontrola Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pod względem wydanych Pozwoleń i Postanowień w 2011r. pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych.

III kwartał

  • Kontrola Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pod kątem zabytków ruchomych. 
  • Kontrola samorządowych konserwatorów zabytków pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2009r. i 2010r. dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych. 

IV kwartał

  • Kontrola samorządowych konserwatorów zabytków dotycząca prowadzenia kontroli, zaplanowanych na 2012r., przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonych w 2012r., oraz działań jakie były wynikiem kontroli.
Autor: Paulina Grzelak
Data utworzenia: 14.08.2014 - 20:35
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.08.2014 - 21:53