Jesteś tutaj

2013 rok

Plan kontroli samorządowych konserwatorów zabytków 

I kwartał

  • Kontrola uzgodnień dot. planów zagospodarowania przestrzennego w 2012r, do dnia kontroli. 
  • Kontrola wydanych Pozwoleń i Postanowień w 2012r. pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych kontroli przy zabytkach archeologicznych w 2012r..

II kwartał

  • Kontrola decyzji nakazujących wydanych w 2011r.i w 2012r. oraz działań jakie były ich wynikiem oraz sposobu dalszego prowadzenia i załatwienia spraw tj. decyzji i postanowień wydanych przez Miejskich Konserwatorów Zabytków w 2011 i 2012r., unieważnionych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazanych do ponownego rozpatrzenia.

III kwartał

  • Kontrola Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pod kątem zabytków ruchomych.
  • Kontrola wydanych w 2012r. Pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011r. i 2012r.  dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych. 

IV kwartał

  • Kontrola dotycząca prowadzenia kontroli, zaplanowanych na 2012r.,  przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonych w 2012r., oraz działań jakie były  wynikiem kontroli.
Autor: Paulina Grzelak
Data utworzenia: 14.08.2014 - 20:39
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.08.2014 - 21:53