Jesteś tutaj

2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

- 2 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

- 11 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy

 

Zarządzenie nr 7 Szefa KPRM

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 16.04.2019 - 09:17
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29