Jesteś tutaj

Dane adresowe

Uwaga!

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków prosi o zwrócenie uwagi na prawidłowe kierowanie korespondencji do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, tj. do odpowiedniej ze względów terytorialnych delegatury urzędu.
Wnioski dotyczące spraw prowadzonych na terenie delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile proszę składać bezpośrednio do właściwej delegatury urzędu, natomiast wnioski w zakresie spraw prowadzonych przez samorządowych konserwatorów zabytków – do właściwego urzędu. Informacje o zakresie działalności samorządowych konserwatorów zabytków zamieszczone są również na naszej stronie internetowej.

Prawidłowe złożenie wniosku przyspieszy załatwienie Państwa sprawy.

Dane adresowe w Poznaniu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

ul. Gołębia 2
61-834 Poznań

tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04

fax 61 852 80 02

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

e-mail: sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl 

ePUAP: WUOZPOZ/SkrytkaESP

NIP: 778-10-33-758

REGON 004847816

Zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 poz.1609) należy kierować na adres poczty elektronicznej  wuoz@poznan.wuoz.gov.pl lub faksem na nr 61 852 80 02 lub adres i numer faksu właściwej delegatury.


Wydziały

Wydział do spraw zabytków nieruchomych

e-mail: nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl  

Wydział do spraw zabytków ruchomych

e-mail: ruchome@poznan.wuoz.gov.pl 

Wydział do spraw zabytków archeologicznych

e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw rejestru zabytków, archiwizacji, dokumentacji dóbr kultury i informatyki

e-mail: dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw finansów i księgowości

e-mail: ksiegowosc@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw pracowniczych, organizacji i kontroli

e-mail: kadry@poznan.wuoz.gov.pl

Autor: Jolanta Goszczyńska, Janusz Beger
Data utworzenia: 06.07.2019 - 22:02
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 18:12