Jesteś tutaj

Redakcja

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Jolanta Goszczyńska

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

mgr Justyna Pawłowicz

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
tel: 61 852 80 03

Za modyfikację informacji odpowiada:

Beata Goraj

e-mail: bgoraj@poznan.wuoz.gov.pl