Jesteś tutaj

Informacje dla właścicieli zabytków

Ulga podatkowa na zabytki

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściciele zabytków mogą korzystać z ulgi podatkowej, która obejmuje:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
  • zakup zabytku w 2022 r. pod warunkiem, że podatnik poniósł w 2023 r. lub latach kolejnych wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone na nabytej nieruchomości.

Szczegóły dotyczące kto, kiedy i jak może skorzystać z ulgi podatkowej są w broszurze opracowanej przez specjalistów z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 31.01.2024 - 22:10
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 31.01.2024 - 22:10