Jesteś tutaj

ePUAP

Link do usługi Urzędu na ePUAP:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+...

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (9:00-15:00) do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2 na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 06.07.2019 - 22:01
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.06.2021 - 13:18