Jesteś tutaj

Informacje Wydziału ds Zabytków Archeologicznych

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie województwa wielkopolskiego.

 Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne

Wzór strony tytułowej  Dokumentacji z badań archeologicznych

W związku z wejściem w życie dnia 23.08.2018 r. nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1609), Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina o konieczności wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozporządzeniu (Elementy, które powinna zawierać dokumentacja z badań archeologicznych), a uwzględnionymi w pkt. 3 każdego pozwolenia konserwatorskiego na ww. prace badawcze. Jednocześnie poniżej przedstawia propozycję STRONY TYTUŁOWEJ DOKUMENTACJI Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH zawierającej niezbędne, a zarazem  podstawowe informacje o wykonanych pracach. Wypełnienie tabeli i umieszczenie jej na wstępie pozwoli usystematyzować i uporządkować informacje stanowiące treść dokumentacji.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 27.09.2014 - 23:24
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 22:07