Jesteś tutaj

Wydarzenia archiwalne

60 lat Konwencji Haskiej

KALENDARZ
obchodów w Rzeczypospolitej Polskiej jubileuszu 60-lecia Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz 15-lecia Protokołu Drugiego do Konwencji

  1. Udział sekretarza Polskiego Komitetu Doradczego, przewodniczącego Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz członka międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy w spotkaniu sprawozdawczym Komitetów oraz konferencji z okazji jubileuszu 60-lecia Konwencji Haskiej na Uniwersytecie Amerykańskim w Rzymie - 15-21 maja br.
  2. Organizacja specjalnego panelu tematycznego dotyczącego ochrony dóbr kultury w ramach Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach - 22 maja br.
  3. Organizacja uroczystego posiedzenia Polskiego Komitetu Doradczego z udziałem międzyresortowych i społecznych ogniw współuczestniczących w wypełnianiu postanowień Konwencji oraz 11 Protokołu – 28 maja br.
  4. Organizacja przez Polski Komitet Doradczy, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Obrony Narodowej konferencji pt. "60 lat Konwencji Haskiej i jej Protokołów - praktyka wdrażania postanowień" - 21-22 października br.
  5. Organizacja przez Polski Komitet Doradczy, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Ministerstwo Obrony Narodowej seminarium dla organizatorów kształcenia obywatelskiego z wyższych szkół wojskowych i ośrodków szkolenia na temat wdrażania postanowień Konwencji Haskiej z 1954 r. i jej Protokołów do praktyki działania Sił Zbrojnych - listopad br.
  6. Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących Konwencji i Protokołów w formie wkładek tematycznych do Polski Zbrojnej, Przeglądu Obrony Cywilnej, Biuletynu Informacyjnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO i innych wydawnictw branżowych realizujących misję ochrony dziedzictwa kultury - do końca br.
  7. Wydanie specjalnego numeru Biuletynu Informacyjnego Polskiego Komitetu Doradczego, poświęconego jubileuszom Konwencji i jej Protokołów - do końca br.
  8. Aktywne uczestnictwo przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i osób zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu w seminariach, konferencjach, spotkaniach organizowanych w ramach światowych obchodów jubileuszu Konwencji - cały rok.
Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 01.10.2014 - 23:18
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 24.04.2023 - 19:45