Jesteś tutaj

50-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

                                                                                            

 W dniu 6 września 2019r. w  Dziekanowicach  odbyły sie główne uroczystości  z okazji 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Muzeum  powołano z dnia 1 stycznia 1969r.  jako Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy, przemianowane w 1975r. na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy .Pierwszym  dyrektorem muzeum był Jerzy Łomnicki, który w latach 1954-1969  był wojewódzkim konserwatorem zabytków. W latach 1981- 2008 dyrektorem muzuem był Andrzej Kaszubkiewicz, a od listopada 2008r.  dyrektorem jest Andrzej M.Wyrwa.  

           Już z 2 połowie XIXw. zapoczątkowano starania  o utworzenie   nad Lednicą  ośrodka tożsamości historycznej, kiedy to  wyspę  Ostrów Lednicki wraz z ruinami pałacu i kaplicy księcia Mieszka I wykupił z rak pruskich Albin hrabia Węsierski. W dniu  12 marca 1930r. ruiny palatium i kaplic zostały wpisane do rejestru zabytków, a w 1994r. Wyspie –Ostrów Lednicki nadano status Pomnika Historii. W 1973r. w strukturach organizacyjnych muzeum utworzono dział etnograficzny, który zapoczątkował działalność powołanego w 1975r. Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Obecnie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest muzeum wielooddziałowym  obejmującym również  gród w Gieczu, gród w Grzybowie, grodzisko w Radzimiu .

                     50-letnia historia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  to okres  niestrudzonego i ciągłego   działania  na   rzecz   ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie pierwszych Piastów i o kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Wielkopolski jako kolebki  kształtowania się polskiej państwowości, a także  o ważnym dziedzictwie wsi wielkopolskiej. 

                W uroczystościach z okazji jubileuszu 50-lecia Muzewum Pierwszych Piastów na Lednicy  wzięli udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska,  marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, Prymas Polski  Arcybiskup Wojciech Polak, Arcybiskub Henryk Muszyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwtaor Zabytków Jolanta Goszczyńska, parlamentarzyści, burmistrzowie i wójtowie  współpracujący z muzeum, pracownicy muzeum oraz liczni zaproszeni goście. Podczas uroczystości Dyrektor Muzeum  prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa przedstawił historię muzuem. Wicewojewoda Wielkopolski  Aneta Niestrawska  odczytała  list gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wręczyła odnaczenia  pracowników muzeum oraz odznaki za opiekę nad zabytkami.                                                                

                                                                    

Poznań, 06.09.2019r.

fot. Tomasz Stube WUW

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 12.09.2019 - 12:34
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29