Jesteś tutaj

Do 31 stycznia 2020r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o  zbliżającej się   kolejnej edycji  2020 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków .

Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Zabytki można zgłaszać  w jednej z 6 kategorii:

1. Kategoria specjalna:  właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
2. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
3. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenia dworskie i pałacowe) .
4. Adaptacje obiektów zabytkowych.
5. Architektura i budownictwo drewniane.
6. Zabytki techniki.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/index....

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia  2020r. na adres   sekretariatu konkursu na adres Narodowy Instytut Dziedzictwa ,Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn ,z dopiskiem „Zabytek Zadbany” .Decyduje data  stempla pocztowego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli  obiektów zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego  do udziału w konkursie.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 10.12.2019 - 08:40
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29