Jesteś tutaj

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Do 31 stycznia  2023r.  można  zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o  ogłoszeniu   kolejnej edycji   corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany ”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków .

Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Zabytki można zgłaszać  w jednej z 6 kategorii:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenia dworskie i pałacowe)

C. Adaptacje obiektów zabytkowych.

D. Architektura i budownictwo drewniane.

E. Zabytki techniki ( w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)

F. Kategoria specjalna:  właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Dokumenty do pobrania znajdują na stronie konkursu: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/. Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: ot.olsztyn@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureata, trzy pozostałe – wyróżnienia.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytków i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl).

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia  2023r. na adres   sekretariatu konkursu na adres Narodowy Instytut Dziedzictwa ,Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn ,z dopiskiem „Zabytek Zadbany”

Serdecznie zapraszamy właścicieli  obiektów zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego  do udziału w konkursie i zachęcamy do zgłaszania zabytków we wszystkich ww. kategoriach.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 11.01.2023 - 13:22
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 18:46