Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art.11 i następne z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

Oferta konkursowa.

Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 r. dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu otwartego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327, ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów merytorycznych żaden z trzech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia  29.03.2023 r.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

/-/ mgr Jolanta Goszczyńska

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 29.03.2023 - 19:03
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.04.2023 - 20:05