Jesteś tutaj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Programy 2023

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z czerwonym wyróżnieniem słowa "Kultury" i kropką. Pozostały tekst w kolorze szarym.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W edycji programu na 2023 r. planowane są dwa terminy naboru – do 28 listopada 2022 r. na prace planowane do wykonania w 2023 r. oraz do 31 marca 2023 r. na refundację prac, wykonanych w latach 2020-2022.Jednocześnie przypominamy, że dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku  jest  skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania.

Ochrona zabytków archeologicznych

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 28.10.2022 - 15:25
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 18:54