Jesteś tutaj

Mirosława Dernoga 1953 - 2021

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 20.05.2021 r. zmarła Mirosława Dernoga. Urodzona w 20.01.1953 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1978 roku ukończyła archeologię, specjalność Konserwator Zabytków Archeologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1978 roku w Muzeum Okręgowym w Pile, gdzie pracowała jako kustosz. Od 1991 roku  za namową ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile Pana Romana Chwaliszewskiego związała swoje życie zawodowe ze służbami konserwatorskimi.  Od 2003 roku, kiedy to w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Poznaniu powstał wydział archeologii, aż do 2012 roku była jego kierownikiem. Przez te lata zaraziła pasją do zawodu i przekazała swoją wiedzę obecnym pracownikom służb konserwatorskich.

Mirosława Dernoga przez lata pracy dała się poznać jako specjalista w dziedzinie archeologii Prowadziła badania archeologiczne miedzy innymi zamku w Krajence powiat złotowski była również autorką wielu publikacji dot. archeologicznego dziedzictwa kulturowego wielkopolski.

Autor: Anna Skrzeczyńska
Data utworzenia: 21.05.2021 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.05.2021 - 12:16