Jesteś tutaj

Nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

Logo programu. Kolorowe strzałki wskazujące na słowo "dotacje" i otaczające je.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

Nabór będzie trwał od dnia 26 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

 Szczegółowe informacje zamieszczono w zakładce Dotacje.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 24.10.2022 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 18:56