Jesteś tutaj

Odbyła się III edycja Sesji "Piórem i skalpelem" czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów

         Dnia 11 października 2019 roku w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się zorganizowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu III Sesja naukowa Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Konferencja skupiła się wokół przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech obiektach zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego, na temat których głos zabrali historycy sztuki oraz konserwatorzy zabytków. Wydarzenie to było kontynuacją zorganizowanych w 2015 oraz 2016 roku sesji naukowych o tym samym tytule, i podobnie jak dwie wcześniejsze edycje skierowana była nie tylko do badaczy sztuki wielkopolskiej i osób zaangażowanych w ochronę zabytków, ale również do wszystkich zainteresowanych sztuką dawną na terenie naszego województwa.

        Pierwszą część sesji otworzyło wystąpienie Pani mgr Marty Dworniczak, kierownika Wydziału do spraw zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, która przedstawiła zgromadzonym na sali sesyjnej najnowsze odkrycia zabytków ruchomych, między innymi malowidła ściennego Św. Krzysztof z kościoła franciszkanów w Kaliszu. Obiekt ten omówiony był także przez Panią mgr Ewę Szydłowską-Nadolną, konserwatorkę dzieł sztuki – odkrywczyni powyższej polichromii oraz dr Jerzego Domasłowskiego, historyka sztuki z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistę w zakresie malarstwa gotyckiego w Polsce.

       Kolejnym tematem przedstawionym słuchaczom przez profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Piotra Niemcewicza, konserwatora dzieł sztuki w specjalności – konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, była problematyka technologiczna i konserwatorska nagrobka abpa Wojciecha Baranowskiego z katedry w Gnieźnie.

       Po przerwie kawowej głos zabrał profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. ksiądz Janusz Nowiński, kustosz zabytków dawnego opactwa w Lądzie i konsultant Towarzystwa Salezjańskiego w zakresie sztuki sakralnej i konserwacji zabytków. Jego wystąpienie poświęcone były trzem scenom z historii zakonu cystersów z zespołu 26 obrazów sztalugowych z 1 tercji XVIII w. dekorujących ściany krużganków dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie:  „Cud Św. Wilhelma”, „Przepowiednie Opata Joachima” oraz „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi.”. Ks. prof. dr  Janusz Nowiński przedstawił także wyniki badań konserwatorskich nad tymi obiektami nieobecnej Pani mgr Anny Czerwieńskiej-Walczak, historyczki sztuki, konserwatorki dzieł sztuki, zastępczyni Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Sesję zwieńczyła dyskusja uczestników na tematy przedstawione w jej trakcie.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dziękuje prelegentom oraz wszystkim przybyłym gościom za udział w wydarzeniu, a także za pozytywne oceny zorganizowanej sesji.

Autor: Monika Chowaniak
Data utworzenia: 24.10.2019 - 09:34
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29