Jesteś tutaj

Odkrycie w kościele par. p.w. św.Michała Archanioła w Domachowie

           W kościele p.w. św. Michała w Domachowie od 2017r. prowadzone są prace konserwatorskie z ramach projektu  „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski –etap II”  realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020. Wśród  wykonywanych prac zaplanowano   konserwację bogatego drewnianego wyposażenia  świątyni  wraz z konserwacją  polichromii stropu  prezbiterium i nawy.  W trakcie prac w 2018 r. odkryto gotycką belkę tęczową oraz  fragmenty polichromii figuralno-ornamentalnych na zrębie oraz elementach konstrukcji słupowo-ryglowej  we wnętrzu kościoła. Polichromie o tematyce biblijnej, w ornamentalnej oprawie, z licznymi inskrypcjami wyróżniają się  bogatą tematyką, kolorystyką i stanowią unikatowy na terenie naszego województwa przykład malarstwa,  przypuszczalnie z końca XVI w. lub pocz. XVII w., które czekają na konserwację. Ale polichromie to nie jedyne odkrycie. Przeprowadzone w ostatnim czasie wstępne badania kościoła oraz badania dendrochronologiczne drewna zmieniły całkowicie dotychczasową wiedzę o świątyni. Rzadko bowiem spotyka się, aby poprzednie ustalenia i datowania zabytku zostały przesunięte  aż o 200 lat wstecz. W dotychczasowej literaturze poświęconej  drewnianym kościołom Wielkopolski kościół w Domachowie datowany na rok 1568, zawsze był wyróżniany  z uwagi na swoje rozwiązanie konstrukcyjne, pierwotną formę głównej bryły, zdwojoną konstrukcję ścian prezbiterium i pierwotnej nawy.

Badania dendrochronologiczne  wykazały, że kościół wzniesiony został z drewna dębowego  w 1369 r. Z tego czasu pochodzi drewno użyte do budowy ścian zrębowych kościoła oraz więźby dachowej. Dotychczas najwcześniej w Wielkopolsce datowany był kościół w Tarnowie Pałuckim, którego  drewniane elementy  nawy i prezbiterium pochodziły z 1374 r.   Konieczna jest kontynuacja badań architektonicznych kościoła, a także przeprowadzenia prac konserwatorskich odkrytych polichromii, które wymagają również osobnych prac badawczych zarówno w zakresie ikonografii, jak i warsztatu.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 22.08.2019 - 12:05
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29