Jesteś tutaj

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

      Informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził:

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegaturach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 16.03.2020 - 09:20
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35