Jesteś tutaj

Oświadczenie

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że organy konserwatorskie nie posiadają kompetencji do wydawania pozwoleń na dokonywanie pochówków na terenie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Sprawy pochówków oraz ekshumacje regulują odrębne przepisy, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1947 ze zm.).

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 31.05.2022 - 12:02
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 01.06.2022 - 08:30