Jesteś tutaj

Pomoc dla Ukrainy

Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z jednostkami mu podległymi – w tym służbami konserwatorskimi – organizuje pomoc ukraińskim instytucjom kultury oraz ich personelowi, który zdecydował się ratować powierzone mu dziedzictwo. W dotychczas zorganizowanych transportach, które dotarły już do Ukrainy, znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczania zbiorów. Organizowane są kolejne dostawy zaspokajające bieżące potrzeby. Polska koordynuje również pomoc na rzecz ukraińskich instytucji kultury, jaka każdego dnia napływa z całego świata.

W celu koordynowania polskiej i zagranicznej pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi podjęto decyzję o utworzeniu, w ramach struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Zachęcamy Państwa do upowszechniania informacji o utworzeniu Centrum i jego działalności. Płynny przepływ informacji, dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, w tym m.in. osób posiadających bieżące informacje na temat zabytkowych obiektów z terenu Ukrainy czy środowisk zajmujących się ochroną zabytków w kraju i zagranicą, są w takiej sytuacji bardzo ważne i zwiększają szanse na prowadzenie sprawnych akcji pomocowych.

Informacje dotyczące działalności Centrum można znaleźć na stronie internetowej.

Autor: Monika Chowaniak
Data utworzenia: 11.05.2022 - 14:12
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 19:01