Jesteś tutaj

Program "Ochrona Zabytków" ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że do dnia 31 października 2019r. trwa nabór wniosków  do programu Ochrona Zabytków  ogłoszonego przez Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet programu wynosi 113 833 000zł.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa  kulturowego realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich  udostępnienie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji programu  są zadania mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, przede wszystkim  obiektów zagrożonych oraz najcenniejszych.

Szczegóły  dotyczące programu, regulaminu,  trybu składania wniosków, wymaganych dokumentów,  trybu i kryteriów oceny zawarte są w dokumentach zamieszczonych  na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2

Co roku prace przy kilkudziesięciu zabytkach z terenu województwa wielkopolskiego są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków, dzięki czemu poprawia się ich stan zachowania. Dlatego też zachęcamy do składania wniosków .

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 24.10.2019 - 09:02
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29