Jesteś tutaj

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Status: 
zakończony

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Ogłoszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuję, iż posiada zbędne składniki majątku dla realizacji zadań statutowych’ tj. samochód osobowy FIAT STILO, rok produkcji 2005, kolor biały, przebieg 282280 km, nr inwentarzowy ŚT 21/Ko, znajdujący się w Poznaniu ul. Gołębia 2.. Samochód niesprawny - ma uszkodzony rozrusznik przez co nie można go uruchomić

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem lub darowizną, które spełniają warunki wymienione w ww. rozporządzeniu mogą składać odpowiednie wnioski zgodnie z par. 38 ust. 4 ww. rozporządzenia w terminie do dnia  31 stycznia  2018 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2 , 61-834 Poznań
z dopiskiem na kopercie: „Zbędne składniki majątkowe - samochód osobowy”

Kontakt telefoniczny pod numerem: 61 852 80 03/04 wewn. 117 lub 118 , fax 61 852 80 02
adres e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć:  w Poznaniu ul. Gołębia 2,  tel. 61 852 80 03 wewn.118  w dniach: 09.01.2018 r. – 31.01.2018 r. w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 08.01.2018 - 11:56
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 09.04.2018 - 09:23