Jesteś tutaj

Roman Chwaliszewski 1948 - 2022

Roman Chwaliszewski

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 10.11.2022 r. zmarł Roman Chwaliszewski, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile i Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  nauczyciel historii, regionalista, muzealnik, miłośnik uroków i tradycji północnej Wielkopolski, opiekun jej dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim dobry, ciepły i kulturalny człowiek.

Roman Chwaliszewski urodził się 1 lipca 1948 r. w Czajczu, gm. Wysoka. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, a następnie Studium Nauczycielskiego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po uzyskaniu dyplomu swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel historii a w latach 1976-1988 był kustoszem i zastępcą dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile a od roku 1988 do 1990 pełnił funkcję dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Pile. W okresie 1991 - 2018 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie Kierownikiem Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Był członkiem wielu komitetów, m.in. Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Jego pasją była historia regionu, w którym mieszkał oraz ludzie ją tworzący. To temu tematowi poświęcił wiele publikacji i monografii, był także poetą wydał tomik ze swymi wierszami "Dyktando serca".

Laureat ogólnopolskich nagród za upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego.

Za swoją pracę zawodową został uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami. Laureat nagrody honorowej TPPW "Dobosz Powstania Wielkopolskiego" za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim. W ubiegłym roku nagrodzony przez Prezydenta Piły Syriuszem, specjalną nagrodą Grand Prix.

Autor: Iwona Żerebiło
Data utworzenia: 11.11.2022 - 12:41
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 14.03.2023 - 19:56