Jesteś tutaj

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Mapka Polski w podziale na województwa. Każde z 16 województw nazwane i oznaczone innym kolorem.

 

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków został wydłużony. Wnioski można składać do 17.03.2023 r.

Rządowy  Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków  jest rządowym programem, który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego  możliwość wsparcia   zadań inwestycyjnych  w ramach zadań wnioskodawcy  polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dofinansowane z programu może być przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  lub znajdującym się z ewidencji zabytków, a także na udzielenie  przez jednostkę samorządu terytorialnego  dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podmiotowi  trzeciemu z zachowaniem  przepisów prawa regulujących przekazywanie takich dotacji.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach:

do 150.000,00zł, do 500.000,00zł i do 3.500.000,00zł.

Dofinansowane może być przyznane  w wysokości maksymalnie 98 % wartości inwestycji.

Pełne informacje dotyczące naboru wniosków do programu  wraz z instrukcją  i ogłoszeniem o naborze znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 12.12.2022 - 10:36
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 18:50