Jesteś tutaj

Sesja naukowa „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w trzecim już spotkaniu, organizowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, tym razem poświęconemu problematyce miejsc funeralnym w Wielkopolsce. Spotkanie odbędzie się dniu 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Referat problemowy wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

            Śmierć jest zawsze zjawiskiem obecnym w życiu człowieka, ważna tym samym dla jego identyfikacji społecznej i kulturowej. Jest ona podstawowym zjawiskiem pozwalającym wnioskować o obliczu przeszłości człowieka, a także czasów i zdarzeń w chwili jego odchodzenia. Historia śmierci, jak twierdzi Michele Vovelle (2010), ukazuje nam niekiedy także wyjątkowo zdeformowany obraz dziejów ludzi. Czy śmierć jest elementem cykliczności rozwoju, czy może stanowić podstawę do oceny kultury człowieka? W jakim stopniu jest ona wydarzeniem wywołanym przez zdarzenia losowe? Innym zjawiskiem pozostaje refleksja nad okolicznościami śmierci, w których udział biorą zmarły i jego otoczenie. Wreszcie, jak oznaczamy jej przyjście w sferze duchowej, a jak w sferze praktycznej, oznaczając i symbolizując miejsce rytuału pogrzebowego, czy miejsca jedynie porzucenia ciała zmarłego w przestrzeni kulturowej.

            Reakcja człowieka na śmierć splata w sobie różne stany zachowania, często irracjonalne nie mieszczące się w żadnym kanonie zachowań społecznych i kulturowych. Wnioskowanie zatem o człowieku poprzez pryzmat charakteru i stanu zachowania grobu oraz miejsca jego depozycji, mając na uwadze jednocześnie, że nie wszystkie jego elementy przetrwały do naszych czasów, stanowią zazwyczaj ważne źródło poznania zdarzenia, jakim jest  śmierć w naszym życiu.     

            Wszystkie te zapytania tworzą tylko niektóre kwestie tyczące śmierci a zarazem życia człowieka, dwa stany zachowań nieodzownie ze sobą splecione.

            Złożoność tej problematyki jest podstawą do zaproponowania podziału przygotowywanych wystąpień na organizowanej Sesji przynajmniej w czterech sekwencjach tematycznych: (1) pradziejowa, średniowieczna i wczesnonowożytna; (2) wyznaniowa; (3) militarna; (4)  konserwatorska. We wszystkich tych sekwencjach tematycznych, obok  sekwencji stricte źródłowej, winna być ukazana wartość poznawcza na tle porównawczym. 

            Wszystkich zainteresowanych nakreśloną problematyką zapraszamy do zgłoszenia tematów swoich wystąpień w terminie do 15 czerwca 2019 r. na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, tel. 61/8528003, w. 113 (archeologia@ poznan.wuoz.gov.pl), z dopiskiem „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 30 min. 

O wyborze referatów do wystąpień Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformuje zainteresowanych do dnia 30.06.2019 r. Referaty wygłoszone na Sesji planuje się wydać drukiem w roku 2020.

 

Lit.: M. Vovelle 2010, Historia ludzi w zwierciadle śmierci, (w: ) Wymiary śmierci, Gdańsk.                                           

Autor: Anna Skrzeczyńska
Data utworzenia: 23.04.2019 - 14:09
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29