Jesteś tutaj

Teresa Lenczowska-Mayer 1929 - 2021

zdjęcie Teresy LenczowskiejDnia 5 kwietnia 2021 zmarła Teresa Lenczowska - Mayer, przez blisko czterdzieści lat związana z wielkopolskimi służbami konserwatorskimi.

Urodzona 7 sierpnia  1929 roku w Łopatynie w województwie tarnopolskim w rodzinie prawniczej. W 1937 rodzina przenosi się do Lwowa, tam też zastaje ich wojna.  Okupacyjna  tułaczka kończy się w 1945 roku w Puszczykowie koło Poznania. W 1950 roku składa egzamin dojrzałości i rozpoczyna studia na Uniwersytecie Poznańskiem, Wydziale Humanistycznym, sekcja historia sztuki.

W 1960 roku rozpoczyna pracę w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie pełni obowiązki konserwatora zabytków. Później przy Wydziale Kultury – Zespole Dokumentacji Zabytków, gdzie prowadzi sprawy związane z zabytkami ruchomymi i muzealnictwem. W 1999 roku przechodzi na emeryturę.

Nabyte przez lata pracy ogromne doświadczenie zawodowe zaowocowało dziesiątkami przeprowadzonymi pod jej okiem konserwacjami zabytkowych ołtarzy, rzeźb, polichromii i malarstwa sztalugowego, rzemiosła artystycznego zjednując szacunek środowisk naukowych oraz właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych czy też koneserów sztuki

Pani Lena Mayerowa chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami, wprowadzając ich w problemy konserwatorskie zabytków ruchomych, zawsze znajdując dla nich czas i życzliwą radę.

Żegnamy Ją z wielkim żalem.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 06.04.2021 - 15:30
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35