Jesteś tutaj

Tom I/2002

Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski - tom pierwszy z 2002 r. 

Studia i Rozprawy

Henryk Machajewski Ze studiów nad relacjami kulturowym na przełomie epoki brązu i żelaza w dorzeczu środkowej Noteci.

Hanna Kocka - Krenz Badania Instytutu Prahistorii UAM nad zespołem pałacowo-sakralnym na poznańskim grodzie.

Teresa Krysztofiak Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia N M P w Gieczu — wyniki prac archeologicznych.

Justyna Pawłowicz Rzeźba gotycka przełomu XIV i XV wieku oraz pierwszej połowy XV stulecia w Wielkopolsce — stan zachowania zabytków stylu międzynarodowego.

Rafał Plebański Na salonach dolskiego plebana — o rokokowych polichromiach na probostwie.

Rafał Nadolny Rynek — salon miasta.

Jolanta Goszczyńska Rezydencje powiatu międzychodzkiego. Stan zachowania, problemy konserwatorskie, postulaty badawcze.

Katarzyna Zaworska "Między Blaszkami a Sieradzem budowania w mur pruski ustają" — dwory szachulcowe w Wielkopolsce.

Antoni Pelczyk Stan zachowania oraz współczesne formy ochrony tradycyjnej architektury wsi wielkopolskiej.

Metody

Krzysztof Maciejewski, Włodzimierz Rączkowski Złoty róg czy sznur? Amatorzy archeologii lotniczej a służby konserwatorskie

Andrzej Prinke Szansa na komputerową mapę archeologiczną Wielkopolski: program AZP— koncepcja i stan zaawansowania

Andrzej M. Wyrwa O możliwościach datowania metodą 14 C w obiektach architektonicznych

Bolesława Krzyślak Problemy konserwatorskie romańskiego kościoła pw. sw. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Gieczu

Rafał Plebański Konserwacja renesansowych nagrobków piętrowych w Wielkopolsce

Piotr Niemcewicz Konserwacja i aranżacja trzech renesansowych nagrobków z katedry poznańskiej

Źródła

Maciej Kaczmarek Nieznane siekierki tulejkowe kultury łużyckiej z zachodniej Wielkopolski

Michał Brzostowicz, Henryk Machajewski Nowe materiały do badań nad osadnictwem średniowiecznym i nowożytnym na terenie  Giecza i Targowej Górki w woj. wielkopolskim

Varia

Jacek Wrzesiński Lednicki sen o Troi Jerzego Łomnickiego

Jerzy Borwiński Wspomnienie o Witoldzie Gałce.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 22:35
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:02