Jesteś tutaj

Tom II/2003

Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski - tom drugi z 2003 r.

Studia i rozprawy

Artur Rózański Scimus nos nihil scire czyli z dziejów kościoła św. Idziego w Krobii gm. Gostyń

Urszula (Bieszczad) Bauman Nieznany obraz Michelangelo Palloniego z kościoła św. Mikołaja w Lesznie

Bolesława Krzyślak Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce. Stan zachowania i problemy konserwatorskie

Jerzy Fogel Poznańskie echa wykopalisk w Mnikowie koło Krakowa (fragment XIX - wiecznej mistyfikacji archeologicznej)

Jacek Wrzesiński Rezerwaty archeologiczne - przeszłość dla teraźniejszości i przyszłości

Alina Jaszewska, Piotr Wawrzyniak  Magazyny archeologiczne - problem nie do rozwiązania?

Jolanta Goszczyńska Międzychód w granicach woj. wielkopolskiego, czyli o problemach konserwatorskich w mieście po 1999 roku.

Metody

Andrzej Sikorski Nie tylko o tekstyliach wykopaliskowych z Wielkopolski

Ewa Andrzejewska, Jacek Witkowski Odkrycie i konserwacja malowideł ściennych Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza w pałacu w Dobrzycy gm. Pleszew

Andrzej Prinke ArchTerra, ARENA, AREA III: Problematyka archeologiczno - konserwatorska w projektach europejskich, realizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w latach 1999 2003

Rafał Plebański Postulat utworzenia katalogu witraży wielkopolskich.

Źródła

Maciej Kaczmarek Cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Bruszczewie (stan. l i 12), gm. Śmigieł, powiat kościański. Zarys historii i stanu badań. 

Andrzej Krzyszowski Osada i cmentarzysko kultury pomorskiej w Suchym Lesie pod Poznaniem (stan. 12), gm. loco, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Henryk Machajewski Starożytni hutnicy z Pojezierza Gnieźnieńskiego

Mirosława Dernoga Zamek w Krajence. Badania archeologiczno-architektoniczne

Ewa Andrzejewska Nieznany pas kontuszowy w skarbcu kolegiaty kaliskiej i zagadnienie paramentów zdobionych pasami polskimi

Tomasz Ogrodniczuk  Pancerny sprzęt bojowy - rzadkie obiekty inzynieryjnej sztuki wojennej.

Varia

Jolanta Goszczyńska Pałac w Szczepowicach - zabytek na medal

Rafał Nadolny Czy w małym zabytkowym mieście moze istnieć nowoczesna architektura?

Barbara Stolpiak Jak cystersi budowali klasztory.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 22:53
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:01