Jesteś tutaj

Tom III/2006

Wielkopolski BIuletyn Konserwatorski - tom trzeci z 2006 r.

Raport o stanie zabytków archeologicznych w Wielkopolsce i założenia programowe ich ochrony

 1. Mirosława Dernoga
  Raport o stanie zabytków archeologicznych w województwie wielkopolskim.
 2. Aleksander Starzyński
  Założenia do programu ochrony zabytków archeologicznych na terenie województwa wielkopolskiego.
 3.  Aleksander Starzyński, Mirosława Dernoga
  Badania osadnicze na terenie Wielkopolski.
 4. Jacek Nowakowski
  Program weryfikacji i inwentaryzacji kurhanów w Wielkopolsce.
 5. Grzegorz Teske Janusz Tomala
  Program weryfikacji grodzisk w województwie wielkopolskim.
 6. Łukasz Pospieszny Marcin Szydłowski
  Grobowce megalityczne w Wielkopolsce, zarys programu badawczo – konserwatorskiego.
 7.  Andrzej M. Wyrwa
  O potrzebie dalszych kompleksowych badań architektoniczno - archeologicznych  i historycznych klasztorów cystersów w Polsce.

Badania i wyniki badań najcenniejszych stanowisk archeologicznych

 1. Henryk Machajewski, Marcin Maciejewski, Rafał Niedźwiedzki
  Ratownictwo archeologiczne na ziemi wieleńskiej.
 2. Michał  Brzostowicz
  Ląd nad Wartą w programie badań archeologicznych oraz w działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy o przeszłości
 3. Hanna Kòĉka -  Krenz
  Poznań - Ostrów Tumski najnowsze rezultaty i kierunki badań archeologicznych.
 4. Tomasz Janiak
  Dotychczasowe wyniki prac badawczych nad wczesnymi fazami architektonicznymi katedry w Gnieźnie.
 5. Jacek Wrzesiński
  Kościół na Ostrowie Lednickim - odkrycie, interpretacje, rekonstrukcje.
 6. Leszek Ziąbka
  Gród kaliski jako spuścizna dziedzictwa kulturowego Europy.
 7. Aleksander Andrzejewski, Krzysztof Gorczyca, Leszek Kajzer
  Fortyfikacja typu "palazio infortezza" w Brudzewie.
 8. Mirosława Dernoga, Tomasz Herbich
  Badania archeologiczne i geofizyczne zamku w Krajence.

Wspomnienia

 1. Eliza Śmigielska
  Profesor Lech Krzyżaniak.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 22:55
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:00