Jesteś tutaj

Tom IV/2010

Strona tytułowa Wielkopolskiego Biuletynu Konserwatorskiego - tom czwarty z 2010 r.

Spis treści

Justyna Pawłowicz, Problematyka ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego Równiny Nowotomyskiej oraz historycznego układu urbanistycznego Nowego Tomyśla

Jacek Piotrowski, Koszuty. Zmiany w przestrzeni wsi w 1. połowie XIX wieku

Ewa Leszczyńska, Joanna Nowak, Pałac w Rogalinie – muzeum in statu nascendi

Rafał Plebański, Kościół przedtem tak okropny i brzydki... o pracach konserwatorskich w kościele p.w. św. Andrzeja w Brodach w latach 1935-1940

Marta Dworniczak, Krzyże i kapliczki Pawła Brylińskiego

Andrzej Lipiński, Polichromie ścienne w kościele p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie

Rafał Plebański, Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski

Maciej Urban, Dom Bractwa Kurkowego w Rawiczu - zabytek architektury okresu dobrej koniunktury gospodarczej początku XX w

Miron Urbaniak, Zabytkowe przepompownie i oczyszczalnie ścieków w Wielkopolsce. Próba waloryzacji pod kątem zabytku techniki i architektury

Roman Chwaliszewski, Twierdza Piła - jej obiekty garnizonowe i umocnienia.Stan zachowania oraz działania na rzecz ich ochrony.

Miron Urbaniak, Unikatowy zespól nastawni kolejowych na stacji Gniezno. Walory zabytkowe zespołu

Miron Urbaniak, Osada kolejowa Krzyż na Kolei Wschodniej (Kreuz am Ostbahn) jako jeden z najcenniejszych  w  Polsce  przykładów  zorganizowanego osadnictwa kolejowego

Hanna Kócka-Krenz, Kaplica pałacowa poznańskiego grodu

Paweł Pawlak, Rozplanowanie przestrzenne wsi średniowiecznej na przykładzie Obłaczkowa koło Wrześni

Michał Brzostowicz, Henryk Machajewski, Maciej Nowacki, Problematyka osady przedlokacyjnej we Wrześni

Jolanta Goszczyńska, Wzgórze Lecha w Gnieźnie na Liście Dziedzictwa Europejskiego

Jolanta Goszczyńska, Wielkopolscy laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków: ZABYTEK ZADBANY (za lata 2006-2009)

Jolanta Goszczyńska, Nagrody Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków za opiekę nad zabytkami

Jolanta Goszczyńska, Nowe Pomniki Historii na mapie Wielkopolski

Jolanta Goszczyńska, Miron Urbaniak, Raporty o zabytkach techniki w województwie wielkopolskim

Jolanta Goszczyńska (opracowanie), Kalendarium

Michał Kara, Wspomnienie pośmiertne o Alinie Łosińskiej.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 23:01
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 18:59