Jesteś tutaj

Tom V/2012

Strona tytułowa Wielkopolskiego Biuletynu Konserwatorskiego - tom piąty z 2012 r.

Spis treści

Aleksander Starzyński, Wprowadzenie

Henryk Machajewski, Ze studiów nad początkami Środy

Paweł Pawlak, Nowe źródła do dziejów Grodziska Wielkopolskiego. Wczesnośredniowieczna osada oraz przedmieście średniowiecznego i nowożytnego miasta

Andrzej Krzyszowski, Buk - z dziejów średniowiecznego i nowożytnego miasta

Rafał Witkowski, Ślady żydowskiej obecności w średniowiecznej Wielkopolsce

Romualda Bartkowiak, Cmentarze żydowskie na terenie północno-zachodniej Wielkopolski. Stan ich zachowania na przykładzie nekropolii w Czarnkowie i w Lubaszu w pow. czarnkowsko-trzcianeckim

Jolanta Goszczyńska, Katalog cmentarzy żydowskich w województwie wielkopolskim

Agnieszka Skorupińska, Georgi Gniew, Historia i sztuka protestantów w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku

Maciej Urban, Poewangelickie zabytki miasta Leszna - zarys historii oraz ich ochrona konserwatorska

Magdalena Musik-Moskal, Kościoły poprotestanckie na terenie powiatu wolsztyńskiego - historia, stan zachowania, problemy konserwatorskie

Aleksander Andrzejcwski, Leszek Kajzer, Tomasz Olszacki, Zamek królewski w Pyzdrach w świetle dotychczasowych badań archeologiczno-architektonicznych. Wstęp do problematyki badawczej

Jolanta Goszczyńska, Wielkopolscy laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany" w latach 2010-2011. Zespól pałacowy w Gułtowach i synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

Elżbieta Wolniewicz-Kukuła, Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

Jolanta Goszczyńska, Kalendarium.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 01.10.2014 - 23:11
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:00