Jesteś tutaj

Tom VI /2015

Strona tytułowa Wielkopolskiego Biuletynu Konserwatorskiego - tom szósty  z 2015 r.

Spis treści

Jolanta Goszczyńska, Wprowadzenie

Andrzej Marek Wyrwa, Aby mówiły o nas po nas. Pomniki historii - pomne miejsca naszej przeszłości

Piotr Niemcewicz, Prace konserwatorsko-restauratorskieprzy reliktach budowli palacowo - sakralnej na Ostrowie Lednickim w latach 2009-2010

Ks. Jan Kasprowicz, Katedra gnieźnieńska - pomnikiem historii w refleksji jej proboszcza i kustosza

Piotr Niemcewicz, Prace konserwatorsko-restauratorskie w katedrze gnieźnieńskiej w latach 2007-2008

Tomasz Janiak, Architektura przedromańska na Górze Lecha w Gnieźnie w świetle badań archeologicznych - zarys problematyki

Jakub Magrian, Gotyckie kafle piecowe w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Maciej Urban, Opactwo benedyktynów w Lubiniu - zarys historii i jego ochrona konserwatorska

Agata Kliś-Toton, Wystrój wnętrza kościoła klasztornego opactwa benedyktynów w  Lubiniu - historia i problematyka konserwatorska - na wybranych przykładach

Janusz Tomala, Badania i prace konserwatorskie prowadzone na terenie opactwa pocysterskiego w Lądzie nad Wartą

Ewa Roznerska-Świerczcwska, Malowidła ścienne J W. Neunhertza w kopule wielkiej w kościele najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie

Justyna Męczyńska, Klasztorny wirydarz na przykładzie pocysterskiego założenia klasztornego w Lądzie

Ks. Marek Dudek COr, Zespól klasztorny Kongregacji Oratorium .vvv. Filipa Neri, Gostyń - Glogówko - pomnik historii

Marta Dworniczak, Dzieła Wacława Boratyńskiego ,, Pracowita z Ryglic " w zbiorach  klasztoru Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu

Katarzyna Woźniak, Prace renowacyjne i konserwatorskie w Zamku Kórnickim w lalach 2008-2014

Joanna Figuła-Czech, Wybrane realizacje budowlane i prace konserwatorskie na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Świetność poznańskiej Środki i Ostrówka z ziemi wydobyta

Rafał Plebański, Rzeźba pomnikowa w przestrzeni historycznego Poznania

Przegląd prac konserwatorskich dotowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zespół autorów, Wykaz prac konserwatorskich dotowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2013 r.

Zespół autorów, Wykaz prac konserwatorskich dotowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014 r

Archeologiczna ochrona dziedzictwa kulturowego

Marta Błażejewska, Anna Skrzeczyńska, Ziemowit Zamojski, Badania archeologiczne na wielkich inwestycjach w latach 2014-2015 r.

Marta Switoń, Zasób archeologicznego dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Polityka konserwatorska oraz zakres działalności urzędu konserwatorskiego w odniesieniu do zabytków archeologicznych

Agnieszka Krawczewska, Dziedzictwo archeologiczne powiatu poznańskiego w aspekcie konserwatorskim

Wielkopolscy laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków ,,Zabytek Zadbany” w latach 2013-2015 (Jolanta Goszczyńska)

Wiesław Biegański, Powiat poznański w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na „Zabytek Zadbany ” (2013-2014 r.)

Katarzyna Wacławska, Per aqua ad astra, czyli... od wieży wodociągowej do wieży multimedialnej

Janusz Tomala, Wspomnienie - Ewa Roznerska-Świerczewska   (1960-2014).

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 30.12.2015 - 12:39
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 18:56