Jesteś tutaj

Tom VII/2017

Strona tytułowa Wielkopolskiego Biuletynu Konserwatorskiego - tom siódmy z 2017 r.

Spis treści

Jolanta Goszczyńska, Wprowadzenie

Adriana Podmostko-Kłos, Ołtarz główny w kościele św. Mikołaja w Krzywiniu

Stanisław Zborowski, Problemy konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Krzywiniu oraz wybranych obiektów w Farze Poznańskiej

Anna Cybulska-Wojczyszyn, Polichromia sklepienia i ścian w kaplicy iw. Barbary w kościele pw. św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu: odkrycie malowideł ściennych oraz przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich

Piotr Dybalski, Malarski wystrój kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie autorstwa Adama Swacha

Rafał Plebański, Polichromia stropu i ścian kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach...

Arkadiusz Wypych, Historia dekoracji malarskiej kościoła w Gułtowach

Rafał Plebański, Witraże w Michorzewie z Krakowskich Zakładów Witrażów i Mozaiki S.G. Żeleński

Marcin Czeski, Konserwacja zespołu witraży projektu Stefana Matejki w Michorzewie w świetle wytycznych Corpus Yitrearum

Iwona Błaszczyk, Cykl żywota św. Anny i Maryi autorstwa Wacława Taranczewskiego w kościele parafialnym pw. św. Anny w Poznaniu

Angelika Lament-Kosińska, Problematyka konserwatorska cyklu malowideł ściennych autorstwa Wacława Taranczewskiego w kościele pw. św. Anny w Poznaniu

Kinga Kłysz, Polichromie w drewnianym kościele pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, gm. Zakrzewo, pow. złotowski

Agata Kliś-Toton, Mieszczańskie wnętrze z końca XIX w. i 1 poł. XX w. - na przykładzie reprezentacyjnego salonu na l piętrze w kamienicy przy Rynku 5 w Lesznie

Katarzyna Pietrzak, Zabytkowe windy w Poznaniu - zarys historii i problematyka konserwatorska

Miron Urbaniak, Unikatowe elektromechaniczne sygnalizatory kształtowe z 11 wojny światowej na stacji kolejowej Gniezno i Nowe Skalmierzyce

Romualda Bartkowiak, Skarby północnej Wielkopolski

Agata Karwccka, Agnieszka Krawczewska, Przypadkowe znaleziska dwóch siekierek brązowych na terenie powiatu poznańskiego

Michał Błaszczyński, Mateusz Sikora, Piotr Wawrzyniak, Precjoza z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym

Iwona Dębska, Relikty tkanin z badań archeologicznych w kościele pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. Aneks

Andrzej Krzyszowski, Mateusz Sikora z udziałem Łukasza Kowalskiego i Aldony Garbacz-Klempka, Znalezisko brązowej figurki zoomorficznej i fragmentu brązowego sztyletu z miejscowości Niesłabin (stan. 30), w powiecie śremskim,

woj. wielkopolskie

Marta Dworniczak, Marcin Gaj, Agata Kliś - Toton, Kinga Kłysz, Piotr Pawlak,  Wykaz prac konserwatorskich dotowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2015-2016 r.

Jolanta Goszczyńska, Wielkopolscy laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków ZABYTEK ZADBANY w latach 2016-2017.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 03.01.2018 - 13:36
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 18:57