Jesteś tutaj

Zabytek zadbany

Do 14 lutego 2024 r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany ”. Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).

C. Adaptacje obiektów zabytkowych.

D. Architektura i budownictwo drewniane.

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

F. Zabytek dostępny.

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie nowej kategorii „Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz procedura oceny zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/.

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytków i tablice wykonane z brązu do oznaczenia zabytku, wyróżnieni - dyplomy i odpowiednie tablice.

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 14 lutego 2024 r. na adres sekretariatu konkursu na adres:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 Oddziału Terenowego NID w Olsztynie

 ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn,

z dopiskiem „Zabytek Zadbany”.

 „Zabytek Zadbany” to konkurs o wieloletniej tradycji. Już od 1975 r. promuje właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają systematycznie na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Na przestrzeni ostatnich trzynastu edycji konkursu, zrealizowanych przez NID, zostało nagrodzonych 260 zabytków, w tym aż 33 z terenu województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli  obiektów zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie i zachęcamy do zgłaszania zabytków we wszystkich ww. kategoriach.

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 12.01.2024 - 15:51
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 17.01.2024 - 20:28