Jesteś tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup komputerów oraz laptopów

 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaprasza do złożenia oferty w związku z prowadzonym postępowaniem na zakup komputerów oraz laptopów dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań.

W związku z powyższym,   prosimy  o przedłożenie oferty, na załączonych formularzach do dnia 6  maja 2021r. Oferty należy złożyć, w formie pisemnej, na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań. Jednocześnie informujemy, że w załączonych poniżej formularzach, zostały przedstawione wymagania dotyczące wykonania oferty na zakup komputerów i laptopów. Prosimy o wypełnienie formularza biorąc pod uwagę powyższe wymagania.

Osobą, z którą można kontaktować się  w sprawie ww. inwestycji jest Pan Jan Krzyśko- nr telefonu: 61 852 80 03 wewn. 118 lub Pani Paulina Surdyk- kierownik wydziału ds. pracowniczych organizacji i kontroli- nr telefonu: 61 852 80 03 wewn. 117.

Formularz oferty na zakup komputerów

Formularz oferty na zakup laptopów

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 20.04.2021 - 13:40
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 20.04.2021 - 13:41