Jesteś tutaj

Zmarł profesor dr hab. Jan Skuratowicz

 Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci w dniu 14 kwietnia 2024r. Profesora Jana Skuratowicza, wieloletniego wykładowcy Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autora licznych artykułów i książek  poświęconych  architekturze Miasta Poznania i Wielkopolski, propagatora wiedzy o zabytkach.

Był autorem wielu publikacji m.in. "Architektura Poznania w latach 1890-1918", "Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim", "Secesja w architekturze Poznania", "Ratusz poznański", „Zamek Górków w Szamotułach”, „Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy”. Jako redaktor naukowy redagował serię wydawniczą Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie  "Dawne budownictwo folwarczne" pod tytułem "Majątki Wielkopolskie", która pokazała dotychczas mało znaną architekturę i budownictwo Wielkopolski.

Ogromny wkład pracy Pana Profesora Jana Skuratowicza w opracowanie każdego tomu został uhonorowany w 2008 r. nagrodą Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Profesor Jan Skuratowicz aktywnie uczestniczył jako konsultant i autor badań architektonicznych przy wielu remontach obiektów zabytkowych m.in. zamku Opalińskich w Sierakowie, dworze w Chalinie, zamku w Szamotułach, dworze w Brzóstkowie, Akademii Lubrańskiego w Poznaniu.

Z uwagi na jego szczególne zainteresowania architekturą rezydencjonalną Wielkopolski zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc i  opinie.

W naszej pamięci Profesor Skuratowicz pozostanie jako Człowiek zaangażowany dla Wielkopolski i ochrony jej zabytków.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia.

(-) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Poznaniu

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 15.04.2024 - 20:56
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 16.04.2024 - 20:47